header banner
Default

Centralbank-økonomer hævder, at Bitcoin snart ikke vil være relevant


Værdien på bitcoin er pustet kunstigt op, og kryptovalutaen vil snart have kurs mod irrelevans.

Sådan lyder det i et usædvanligt skarpt indlæg fra økonomer i Den Europæiske Centralbank (ECB).

Værdien på bitcoin er - i lighed med flere andre kryptovalutaer - den seneste tid faldet med næsten 70 procent. Det sker dog efter voldsomme kursstigninger over de seneste år.

Men ifølge Ulrich Bindseil, som er direktør for Markedsinfrastruktur og Betalinger, og rådgiver Jürgen Schaaf i ECB er denne "kryptovinter" bitcoinens dødskamp.

- Bitcoin-fortalere ser det som et signal om, at kursen tager en puster på vej mod nye højder, men det er mere sandsynligt, at det er de sidste vejrtrækninger med kunstigt åndedræt på vejen mod irrelevans, skriver de i et fælles blogindlæg på centralbankens hjemmeside.

Økonomerne mener, at bitcoin aldrig har fungeret som et betalingsmiddel og et reel alternativ til penge, da transaktioner er besværlige og langsomme.

- Men bitcoin er heller ikke egnet som investering, skriver de.

De henviser til, at den internetbaserede kryptovaluta for eksempel ikke genererer en pengestrøm, som den husleje-indtægt du kan få, hvis du sætter dine penge i ejendomsinvesteringer.

Dine bitcoins betaler heller ikke udbytte, som nogle aktier gør. Og de kan heller ikke bruges til at producere noget, som olie eller andre råvarer, eller vise social status, som hvis du tager en guldkæde om halsen.

- Markedsværdien på bitcoin er derfor udelukkende baseret på spekulation, siger økonomerne fra centralbanken, der mere eller mindre sammenligner markedet med et stort pyramidespil.

- Store bitcoin-investorer har de stærkeste incitamenter til at holde euforien kørende, skriver de.

Kapitalforvalter: Kan sammenlignes med guld

VIDEO: “Your Money Will Be Controlled!” - Will CBDC Destroy Bitcoin?
Valuetainment

Esben Neupart, partner i GL21 CAPITAL, en dansk kapitalforvalter, der investerer i bitcoin og andre kryptoaktiver tager dog advarslerne med sindsro.

- Bitcoin er blevet erklæret død mere end 400 gange, siger han.

- Så specielt når bitcoin er faldet så meget, som den har gjort det seneste år, er det ikke usædvanligt, at kritikere kommer med den påstand.

Han er ikke enig i, at det kun er spekulation, der styrer værdien.

- Som alle finansielle markeder, så er bitcoin styret af udbud og efterspørgsel, så det er klart, at der skal være flere købere end sælgere, for at prisen stiger. Vi mener, at bitcoin har nogle fundamentale unikke egenskaber, der kan sammenlignes med guld, altså blandt andet knapheden, forklarer han.

Tror kursen igen stiger

VIDEO: A Central Bank Cryptocurrency? What Does It Mean?
Daniel Lacalle

Der kan maksimalt laves 21 millioner bitcoins, og indtil videre er 19 millioner blevet produceret - udvundet ved at sætte computere til at udregne matematiske beregninger.

- Bitcoins inflationsrate er i øjeblikket 1,8 procent altså cirka det samme som guld, og vil i 2024 nærme sig 1 procent. Det står i skærende kontrast til den inflation, vi oplever i traditionelle valutaer i øjeblikket, siger Esben Neupart.

Hvis dette ikke er bitcoins ”sidste krampetrækninger”, hvad er det så?

- Bitcoin er faldet med mere end 75 procent fem gange i dens levetid, og det eneste, den har vist indtil nu, er, at den er kommet stærkere tilbage. Det tror vi også er tilfældet denne gang, da dens egenskaber er skabt især til den del af verdens befolkning, som er skåret af fra de finansielle systemer, siger han.

- Men det viser jo også, hvor volatilt et aktiv, det er at investere i. Af samme årsag skal man aldrig investere mere, end man kan tåle at tabe, og man skal investere med en langsigtet tidshorisont, siger Esben Neupart.

Sources


Article information

Author: Steven Guerra

Last Updated: 1702749603

Views: 1082

Rating: 3.7 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Steven Guerra

Birthday: 1963-08-24

Address: 88150 Kelley Manor, South Megan, KY 04850

Phone: +4243623995219326

Job: Air Traffic Controller

Hobby: Crochet, Badminton, Beer Brewing, Telescope Building, Running, Video Editing, Golf

Introduction: My name is Steven Guerra, I am a honest, risk-taking, accessible, skilled, cherished, artistic, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.