header banner
Default

De oprichter van Ethereum praat over de toekomst van crypto: dit moet veranderen


Hoe je het ook wendt of keert, de crypto-industrie staat nog altijd volop in de kinderschoenen. Ethereum (ETH) oprichter Vitalik Buterin, een van de pioniers van de sector, heeft in een recent interview met CNBC zijn perspectief gedeeld over de noodzakelijke verbeteringen die nodig zijn om de globale crypto-adoptie tot een hoog niveau te tillen. Ook deelt hij zijn kritische mening wat betreft Central Bank Digital Currencies (CBDC’s).

🚀 Gratis crypto: Nederlandse broker maakt lezers van Crypto Insiders vandaag SHIB miljonair; pak jouw gratis 1.500.000 SHIB Advertentie Anycoin Direct

Cruciale crypto verbeterpunten

VIDEO: Waarom Ethereum in 2022 Bitcoin kan Outperformen!
LangzaamRijker

Allereerst gaf het Ethereum-brein aan dat de mate van decentralisatie opgeschroefd moet worden. Decentralisatie is een van de kernpunten van de crypto-industrie, maar volgens Buterin gebruiken we vandaag de dag nog te veel gecentraliseerde platformen. Ondanks het feit dat Buterin zijn waardering uitsprak voor gemakkelijk in gebruik te nemen gecentraliseerde exchanges zoals Binance, blijft decentralisatie voor hem de absolute koning.

In plaats van blindelings te vertrouwen op een centrale tussenpersoon die in het beste belang van de klant handelt, gelooft Buterin dat de ideale oplossing neerkomt op het schrijven van betere code zodat gebruikers direct on-chain kunnen handelen.

Buterin benadrukt ook het belang van lage transactiekosten en bekritiseerde willekeurige technische problemen die de ervaring van het gebruik van crypto voor sommigen frustrerend en onaangenaam kunnen maken. Specifiek zei hij het volgende:

‘’Het moet daadwerkelijk mogelijk zijn om ethereum-betalingen te doen op een manier waarbij de transactiekosten minder dan vijf cent per transactie bedragen; op een manier waarbij de ervaring niet slecht is en in 2,3 procent van de gevallen willekeurig mislukt; op zo’n manier dat je een Ph.D. in Ethereum wetenschappen moet hebben om erachter te komen wat er aan de hand is.’’

Volgens Buterin hebben mensen eveneens wallets nodig die daadwerkelijk veilig zijn en waarmee men niet alles verliest wanneer de private keys verloren gaan.

Advertisement

Ethereum oprichter uit kritiek op CBDC’s

VIDEO: Is Ethereum Een Betere Investering Dan Bitcoin?!
DoopieCash - Traden & Investeren

Tot slot haalde Buterin in het interview nog uit naar Central Bank Digital Currencies (CBDC’s). Buterin verweet de opkomst van op blockchain gebaseerde nationale valuta ervan dat ze niet echt een alternatief bieden voor traditionele betalingssystemen.

Bovendien zijn er nog meer problemen verbonden aan CBDC’s volgens Buterin:

‘’Ze zijn uiteindelijk nog minder privé en breken in feite alle bestaande barrières tegen zowel bedrijven als de overheid tegelijkertijd.’’

Veel crypto-enthousiastelingen delen de zorgen van het programmeerbare aspect van CBDC’s. Met het vastleggen van vooraf bepaalde regels en voorwaarden zouden overheden namelijk hun macht uit kunnen oefenen op de financiële keuzes van burgers.

Post Views: 19

Sources


Article information

Author: David Foster

Last Updated: 1703008921

Views: 909

Rating: 3.9 / 5 (34 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Foster

Birthday: 1917-04-16

Address: 13963 Diana Estates Apt. 954, South Aaron, NH 03294

Phone: +4711725990678103

Job: Librarian

Hobby: Billiards, Surfing, Sewing, Woodworking, Graphic Design, Amateur Radio, Coin Collecting

Introduction: My name is David Foster, I am a clever, unswerving, apt, honest, strong-willed, striking, valuable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.