header banner
Default

Løn for bygningskonstruktør


Bygningskonstruktør løn: Som bygningskonstruktør er det ens opgave at lede og overvåge en bygge- og produktionsproces. Denne opgave byde på både praktisk og teknisk projektering - ofte som projektleder - og kræver også, at man kan samarbejde tæt med en række øvrige fagfolk i byggebranchen så som ingeniører, arkitekter, entreprenører og myndigheder.

Ifølge tal fra Lønstatistik.dk så tjener en bygningskonstruktør i gennemsnit 34.863 kroner om måneden. I samme løngruppe ligger gennemsnitsalderen på 34,1 år, mens den gennemsnitlige erhvervserfaring ligger på 6,1 år. 

Bygningskonstruktør løn

Bygningskonstruktør løn. Foto. Shutterstock

Der er dog forskel på, om man er kvinde eller mand, da mandlige bygningskonstruktører i gennemsnit tjener mere end deres kvindelige kolleger.

Bygningskonstruktør løn for mænd og kvinder

VIDEO: Hvordan er det at læse til bygningskonstruktør på UCN?
Professionshøjskolen UCN

Ifølge lønstatistikken tjener en mandlige bygningskonstruktør 35.167 kroner om måneden i gennemsnit, mens en kvindelige ditto må nøjes med 32.531 kroner i gennemsnit.

Derudover er det også muligt at bevæge sig op på et løntrin, der er et pænt stykke over de gennemsnitlige 34.863 kroner om måneden. Ifølge Lønstatistik.dks tal tjener den bedst lønnede bygningskonstruktør hele 68.000 kroner om måneden. Der er her tale om en privatansat mand på 59 år med en erhvervserfaring på 32 år.

I samme lønundersøgelse var den dårligst lønnede en 32-årig privatansat mand, der med kun tre års erfaring får 18.400 kroner i løn om måneden.

Bygningskonstruktør løn

Bygningskonstruktør løn. Foto. Shutterstock

Modsat mange andre brancher er der dog ikke den store forskel på, hvor i landet man er ansat som bygningskonstruktør. Ofte er der væsentlig flere penge at hente i hovedstadsområdet, men for en bygningskonstruktør er forskellen meget lille. De højeste lønninger finder man i Nordjylland, hvor gennemsnitslønnen ligger på 35.753 kroner om måneden, mens den laveste løn er at finde i Syddanmark, hvor lønnen ligger på 32.563 kroner.

Herunder fremgår det, hvor i landet en bygningskonstruktør løn er bedst:

Område              Gennemsnitsløn

Nordjylland          35.753 kr

Midtjylland           34.791 kr

Syddanmark          32.563 kr

Sjælland                35.677 kr

Hovedstaden         35.605 kr

Sources


Article information

Author: Alexis Allison

Last Updated: 1703536442

Views: 1295

Rating: 3.7 / 5 (81 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alexis Allison

Birthday: 2011-03-02

Address: 335 Carpenter Fords, Port Frank, DE 39586

Phone: +4580319843797165

Job: Electrician

Hobby: Backpacking, Wine Tasting, Tea Brewing, Singing, Table Tennis, Ice Skating, Horseback Riding

Introduction: My name is Alexis Allison, I am a steadfast, vivid, resolved, risk-taking, variegated, irreplaceable, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.