header banner
Default

Google Hotel Ads ve AdWords artık birleşiyor


Table of Contents

  Google Hotel Ads bugüne kadar hep belirli ajans ve Google partnerleri üzerinden ayrı bir panel üzerinden yönetilebiliyordu.

  Beta olarak kullanıcılara sunulacak bu ürünü artık nasıl ki Google Ads üzerinden görüntülü arama ağı reklamları ve arama ağı reklamlarını yönetebiliyorsak aynı panel üzerinden yönetebileceğiz.

  Google’ın resmi bloğunda paylaştığı görsele göre panel aşağıdaki gibi görünümde olacak. Yayına alınacak bu ürün reklam panelinde büyük ihtimalle ya Hotel Ads Center olarak yada Hotel Center olarak karşımıza çıkacak ve otel ücretlerinin yönetilebileceği bir alan haline gelecek.

  11 Temmuz 2018’de yayınlanan makalenin orjinalini buradan; http://bit.ly/2QcpdXx

  okuyabilirsiniz.

  Kaynak: Haber merkezi

  Sources


  Article information

  Author: Samantha Weaver

  Last Updated: 1703803804

  Views: 839

  Rating: 3.9 / 5 (40 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Samantha Weaver

  Birthday: 1950-02-05

  Address: 54828 Davis Rapid, Marvinland, LA 04847

  Phone: +4486526301185562

  Job: Graphic Designer

  Hobby: Camping, Animation, Poker, Chocolate Making, Scuba Diving, Ice Skating, Tennis

  Introduction: My name is Samantha Weaver, I am a unwavering, forthright, dazzling, resolved, intrepid, dear, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.